25. april 2016

Professor Michael Sørensen ny institutleder

Ænsættelse

Michael Sørensen tiltræder den 1. august 2016 som institutleder på Institut for Matematiske Fag, hvor han har været ansat som professor i matematisk statistik siden 1997. Han har desuden i snart 10 år været viceinstitutleder for forskning.

Michael SørensenDekanen har efter indstilling fra repræsentanter udpeget af Akademisk Råd og MATHs LSU samt prodekan Erik Bisgaard Madsen, institutleder på DIKU Mads Nielsen og koncernfinansdirektør Anders Damgaard fra PFA truffet beslutning om at ansætte Michael Sørensen som institutleder på MATH pr. 1. august 2016.

Michael Sørensen er student fra Esbjerg Statsskole og har studeret ved Aarhus Universitet og University of Cambridge. Han har tidligere været ansat ved Aarhus Universitet, samt i kortere perioder ved Humboldt Universitetet i Berlin, University of Chicago og University of Osaka.

Michael Sørensen har især forsket i statistiske metoder til at studere fænomener, der udvikler sig over tid - og har blandt andet udviklet metoder til analyse af de finansielle markeder. Han har brede interesser, der spænder fra fundamentale teoretiske studier til anvendelser af matematik. Han er for eksempel kendt blandt sandforskere over hele verden for sine bidrag til sandflugtens fysik. I de senere år har fokus været på computerintensive metoder og statistiske problemer i biologi, herunder metoder til at studere, hvordan proteiner folder sig.

Michael Sørensen er en hyppig foredragsholder ved udenlandske universiteter og har samarbejdspartnere i mange lande. Han har koordineret et EU-forskningsnetværk og har været formand for den europæiske afdeling af Bernoulli Society, den internationale forening for statistik og sandsynlighedsregning.

Michael Sørensen har været medlem af redaktionen for adskillige internationale videnskabelige tidsskrifter og er formand for bestyrelsen for Scandinavian Journal of Statistics. Han er medlem af Videnskabernes Selskab og af Københavns Universitets udvalg for god videnskabelig praksis.

Trods sine mange aktiviteter i ind- og udland har Michael Sørensen prioriteret sin undervisningen højt og er kendt som en inspirerende forelæser og faglig vejleder. I sin sparsomme fritid er han en hyppig gæst ved jazzkoncerter og ved opera- og balletforestillinger. Ferierne tilbringer han gerne sammen med sin kone på bjergvandring rundt om i verden.

- Jeg er glad for at have fået mulighed for i samarbejde med instituttets mange engagerede medarbejdere at videreføre den rivende udvikling, som vi i de senere år har oplevet på MATH, udtaler den kommende institutleder.

Se Michael Sørensens hjemmeside.