30. januar 2015

Fratrædelsesreception for professor Ib Michael Skovgaard

Reception

Ib Michael Skovgaard har besluttet at trække sig tilbage fra sin stilling som professor i statistik, gældende fra den 30. november 2014. Institut for Matematiske Fag er vært ved en reception for Ib fredag den 20. februar 2015.

Ib SkovgaardIb Skovgaard fik sin ph.d. fra Københavns Universitet i 1982, og doktorgraden (dr. scient.) i 1992 på grundlag af monografien "Analytical Statistical Models", der blev offentliggjort som lecture notes ved Institute of Mathematical Statistics (IMS).

Ib blev ansat ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) fra 1981; som professor fra 1995. KVL blev til Biovidenskabelige Fakultet (LIFE) ved Københavns Universitet i 2007, og i forbindelse med fakultetsfusionen 2012 skiftede Ib til Institut for Matematiske Fag.

Ibs teoretiske forskning dækker parametrisk likelihoodinferens, principper for statistisk inferens, højereordensasymptotik, og sadelpunktsmetoder. Desuden har biostatistiske anvendelser og dertil hørende metodeudvikling spillet en fremtrædende rolle i Ibs forskning gennem årene. Anvendelsesområderne omfatter fødevarevidenskab, automatisk alignment af elektroferogrammer, genetisk statistik samt bioinformatik.

Ib er en fremragende underviser, altid opmærksom på de studerende, deres behov og kompetencer. Udover "standardkurser" har Ib været aktiv i udviklingen af e-learning kurser, kurser baseret på projektarbejde, og ph.d.-kurser, og han har holdt et enormt antal konsultationsmøder med studerende gennem årene.

I løbet af 1970erne etablerede Mats Rudemo et statistikmiljø på KVL. Ib blev hurtigt en vigtig aktør i dette arbejde, og han og Mats konsoliderede og udviklede miljøet i årenes løb. Konceptet var klart: Tætte forbindelser og samspil med andre forskere på KVL - både med hensyn til undervisning og forskning - kombineret med teoretisk statistisk forskning af høj standard og med personlig integritet. Denne kombination er ikke så nem at etablere og vedligeholde som man skulle tro - og det er i stor udstrækning Ibs fortjeneste, at statistik (og statistikere) har så godt et omdømme blandt studerende og forskere i jordbrugs- og veterinærvidenskab på Københavns Universitet.

Ib Skovgaard

Statistikgruppen voksede støt gennem årene, og Ib var officielt leder af gruppen fra 2005 (i praksis også før) og indtil fakultetetsfusionen i 2012. Som en del af sammenlægningen blev et nyt Laboratorium for Anvendt Statistik etableret, med det mål at overføre og videreudvikle de stærke traditioner fra KVL/LIFE til det nye SCIENCE Fakultet.

Mange unge statistikere med en teoretisk baggrund og kun få erfaringer med anvendt statistik har haft deres første ansættelse på KVL/LIFE. For dem har Ib været en fremragende mentor, med sin enorme viden og erfaring og - ikke mindst - hans altid venlige, positive og imødekommende holdning. Man bliver aldrig afvist af Ib eller mødt med arrogance, uanset hvor dumme spørgsmål man stiller.

Vi ønsker Ib held og lykke, og håber ofte at se ham på instituttet så vi stadig kan lære af hans erfaringer og nyde godt af hans selskab.

Institut for Matematiske Fag er vært ved en reception for Ib fredag den 20. februar 2015 fra klokken 15:30. Alle er velkomne i frokoststuen på 4. sal i E-bygningen (rum 04-4-19).

Helle Sørensen