9. juni 2015

Ryo Horiuchi, ph.d.-studerende

Ph.d.-studerende

Ryo Horiuchi er ansat som ph.d.-studerende ved MATH fra juni 2015, finansieret af Lars Hesselholts Niels Bohr Professorat. Han vil arbejde sammen med forskningsgrupperne Topologi og Algebra & Talteori.

Ryo HoriuchiRyos forskningsinteresser ligger i homotopi-teori; han vil studere “topological Hochschild homology of semi-rings”. Ryos ph.d.-vejleder er Lars Hesselholt. 

Ryo har sin kandidatgrad fra Nagoya Universitet, Japan. Hans speciale havde titlen "Quasicategorifications and Subdivisions"; Lars Hesselholt var specialevejleder.

Ryo har kontor i 04.4.03.