5. marts 2014

Johannes Heiny, ph.d.-studerende

Johannes HeinyJohannes Heiny har været ansat som ph.d.-studerende ved Institut for Matematiske Fag siden 1. marts 2014. Han er en del af forskningsgruppen Forsikring og Økonomi.

Vejledt af Thomas Mikosch arbejder Johannes på ”The asymptotic theory for large sample autocovariance functions with a particular interest in heavy tails and multivariate regular variation.”

Johannes har studeret på Wiens Tekniske Universitet, hvor han tog sin kandidatgrad i "Finansiel og Aktuarmæssig Matematik". Han fik gennem arbejdet med sit diplomspeciale viden om multivariat ekstremværdi teori og begrænsende afhængighedsstrukturer.

Johannes sidder i kontor 04.3.21.