9. oktober 2015

Rune Haugseng, ny postdoc

Rune HaugsengRune Haugseng er ansat som postdoc fra 1. oktober 2015. Han vil arbejde med forskningsgruppen i topologi og Center for Symmetri og Deformation.

Rune, der norsk statsborger, læste først ved Cambridge Universitet og fik derefter sin ph.d. fra Massachusetts Institute of Technology i 2013, vejledt av Haynes Miller. Siden da har han været postdoc ved Max Planck Institute for Mathematics i Bonn.

Rune er først og fremmest interesseret i højere kategoriteori og forbindelser mellem dette og andre områder, som algebraisk topologi og kvantefeltteori. Hidtil har hans forskningen stort set handelt om grundlæggende aspekter ved uendelig- og (uendelig,n)-kategoriteori, så vel som udvidede topologiske kvantefeltteorier.

Rune sidder i lokale 04.2.16