11. juni 2018

Årets underviser på SCIENCE: Han sætter tal på tilfældighederne

Undervisningspris

Den 34-årige lektor Jonas Peters på Institut for Matematiske fag på Københavns Universitet er så god til at inspirere sine studerende, at han har fået SCIENCE Undervisningspris 2018. Dette på trods af, at den unge talentfulde tyske forsker kun har været ansat på KU i knap to år. Det er Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, som uddeler prisen, og de hårde dommere er de studerende selv. 19 undervisere var indstillet til prisen i år.

Dekan John Renners, prismodtager Jonas Peter, Nicolai Jacob Kofod-Nielsen fra SCIENCE-Rådet og institutleder Michael Sørensen.
Talere ved receptionen den 14. juni 2018: Dekan John Renner, prismodtager Jonas Peters, Nicolai Jacob Kofod-Nielsen fra SCIENCE-Rådet og institutleder Michael Sørensen.

Hvordan kan man sætte årsagssammenhænge og tilfældigheder sammen i matematiske og statistiske formler og få et kvalificeret bud på fremtiden? Det lyder ulogisk, umuligt og spåkoneagtigt, men ikke desto mindre er det, hvad lektor i statistik, Jonas Peters, forsøger at gøre med sin forskning og undervisning. Bl.a. for, at vi fremover kan opstille mere nøjagtige modeller for klimaforandringerne og dermed ruste os bedre til en usikker fremtid.

Og Jonas Peters er så god en underviser og forsker i dette specielle emne, at hans studerende på kurset ”Causality” - (årsagssammenhænge), indstillede ham til SCIENCE Undervisningspris 2018. Og den pris vandt han i konkurrence med 18 andre kolleger og undervisere på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) på Københavns Universitet.

De studerende er dommere

Det er SCIENCErådet, som repræsenterer alle studenterorganisationer på SCIENCE, der udpeger vinderen. I deres begrundelse for at vælge Jonas Peters skriver rådet bl.a.: "At de studerende er begejstrede for hans forskellige nye undervisningsmetoder, som aktiverer og inddrager dem under forelæsningerne. Jonas Peters er også i stand til at adressere det teoretiske grundlag til virkelighedens problemer indenfor sit felt. Hans undervisning er også med til at inspirere andre kolleger ved at sætte de studerende i centrum og åbne deres øjne for et bredere samfundsperspektiv”.

Formålet med undervisningsprisen er også at styrke og inspirere andre undervisere og undervisningsteams, så undervisning og læring ikke står stille, men udvikler sig alt efter tiden og de udfordringer, som samfundet og forskningsverdenen står med.

Gode undervisere en nødvendighed

John Renner Hansen, dekan på SCIENCE, siger om baggrunden for at uddele prisen: ”Vi har pligt til at uddanne dygtige kandidater, der opfylder samfundets behov. God undervisning er en forudsætning for at det lykkes. På den måde kan god og interessant undervisning også være med til at mindske frafald blandt de studerende, hvilket er yderst vigtigt og relevant”.

Med prisen følger der 75.000 kroner, hvoraf de 25.000 kroner er til Jonas Peters og de restende 50.000 kroner til hans arbejdsgruppe og hans forskning.

Det er femte gang, at SCIENCE Undervisningspris bliver uddelt og andet år i træk at en underviser fra Matematisk Institut vinder den. Sidste år var det professor Susanne Ditlevsen på instituttet, som vandt prisen for sin inspirerende og anderledes undervisning. Tidligere er prisen gået til undervisere på bl.a. Kemisk Institut og Niels Bohr Institutet. 

Selv om Jonas Peters kun har været ansat på Institut for Matematiske fag i knap to år, så har man lagt mærke til hans arbejde. I januar i år modtog Jonas Peters 8,2 millioner kroner fra VILLUM Fondens ”Young Investigator Programme” til sit arbejde og opbygningen af en forskningsgruppe. Tidligere har han modtaget priser i udlandet og har bl.a. arbejdet hjemme i Tyskland, SchweizUSA og England. Jonas kom fra en stilling som leder af forskningsgruppen ”Causality” ved Max Planck Institute for Intelligens Systems i Tübingen i Tyskland.

Emner