7. august 2014

Lars Halvard Halle, ny lektor

Lektor

Lars Halvard Halle er ansat som lektor ved Institut for Matematiske Fag fra den 1. august 2014. Han skal arbejde med forskning gruppen Algebra og Talteori.

Lars Halvard HalleLars fik sin ph.d. fra Royal Inst. of Technology (KTH) i Stockholm, Sverige, hvor han havde professor Carel Faber som vejleder. Derefter var han postdoc på K.U. Leuven, Belgien, på Leibnitz University Hannover, Tyskland, og ved Oslo Universitet, Norge.

Senest har Lars arbejdet som lektor ved Stavanger Universitetet i Norge.

"Mit forskningsområde er algebraisk og aritmetisk geometri. Specielt er jeg interesseret i spørgsmål vedrørende degenerationer, aritmetik og moduli af algebraiske varieteter. Meget af min nuværende forskning vedrører motiviske zeta funktioner forbundet med degenerationer af specielle varieteter, så som kurver, abelianske varieteter, K3 overflader, Calabi-Yau varieteter og Hyperkaehler varieteter," forklarer Lars.

Du finder Lars i kontor 04.1.15