27. april 2016

Gerd Grubb bliver svensk æresdoktor

Udnævnelse

Lund Universitet udnævner Gerd Grubb til æresdoktor og afholder et Øresundsseminar til hendes ære.

Gerd Grubb

Professor emeritus Gerd Grubb har i et halvt århundrede været tilknyttet Københavns Universitet. Hun blev med sin doktordisputats i 1975 den første kvinde med en dansk doktorgrad i matematik. Så sent som i 1994 var hun den eneste kvindelige professor ved det Naturvidenskabelige Fakultet.

Den 27. maj 2016 bliver hun ved en ceremoni ved Lunds Universitets naturvidenskabelig fakultet udnævnt til Doctor Philosophy, honoris causa. Dagen før skal hun holde et foredrag for fakultetet i Lund.

Den 30. og 31. maj 2016 inviterer Lunds Universitet til et Øresundsseminar i anledning af udnævnelsen, hvor Gerd Grubb selv er en af de inviterede talere.

Gerd Grubb gik på pension i 2012, men hun har siden fortsat karrieren som en særdeles aktiv forsker inden for teorien for partielle differentialligninger. Blandt hendes nyeste arbejder kan for eksempel nævnes en artikel fra 2015 i det højt anerkendte tidsskrift Advances in Mathematics, i hvilket hun udbygger en teori for pseudodifferentialoperatorer, oprindeligt påbegyndt af den verdenskendte svenske matematiker Lars Hörmander.

Det er i den forbindelse værd at bemærke, at gennem Hörmanders virke har universitet i Lund været et internationalt centrum for det matematiske område, hvori Gerd Grubbs forskning er koncentreret. Udnævnelsen til æresdoktor netop ved Hörmanders universitet er derfor en meget fornem men også særdeles velfortjent anerkendelse af hendes arbejde.

Læs mere om Gerd Grubbs forskning og undervisning.
Se Gerd Grubbs hjemmeside