15. juni 2015

Magnus Goffeng, gæste-postdoc

Nyansat

Magnus Goffeng begyndte ved MATH/KU den 1. juni 2015 som postdoc finansieret af Knut og Alice Wallenbergs fond i to år. De sidste fire år har Magnus været postdoc ved Institut für Analysis, Leibniz Universität, Hannover.

Magnus GoffengMagnus’ PhD er fra Göteborgs Universitet, Sverige, med vejledning af Grigori Rozenblum. Hans postdoc-mentor i København er Ryszard Nest. Han vil blive tilknyttet forskningsgruppen Ikke-kommutativ Geometri og sektionen Geometrisk Analyse og Matematisk Fysik.

Magnus forskning vil i de to kommende år fokusere på et projekt vedrørende den ikke-kommutative geometri ved mangfoldigheder, når man reducerer regelmæssigheden, f.eks. ved at erstatte glatte funktioner med Hölderfunktioner. Dette omfatter spektralteori for kommutatorer, regulariserade spor såvel som cyklisk cohomologi. Han er også interesseret i ubegrænset KK-teori, spektralteori, geometriske modeller for K-homologi og topologiske invarianter af Schrödinger-operatører.

Magnus sider i kontor 04.1.17.