12. april 2013

Giovanni Gandini, postdoc

Giovanni GandiniGiovanni Gandini er fra 1. februar 2013 ansat som postdoc i en 2.5-årig stilling ved Center for Symmetri og Deformation. Giovanni fik sin ph.d.-grad ved University of Southampton i 2012.

Giovannis forskningsinteresser omfatter geometrisk gruppeteori, kohomologi af grupper og homologiske endelighedsbetingelser.

Han er blevet tildelt kontor 04.2.04.