25. maj 2016

Tiltrædelsesforelæsning af Søren Galatius

Tiltrædelse

Fredag den 27. maj 2016 kl. 15 afholder professor i topologi Søren Galatius sin tiltrædelsesforelæsning på Institut for Matematiske Fag, efterfulgt af en reception, hvor alle er velkomne.

Forelæsningen foregår i HC Ørsted Instituttets Auditorium 4, mens den efterfølgende reception foregår i frokoststuen på 4. sal i E-bygningen (04.4.19).

Søren Galatius taler om ”The infinitesimal structure of representation varieties”.

På Institut for Matematiske Fag ser man frem til Sørens samarbejde med Niels Bohr Professor Lars Hesselholt på grænseområdet mellem algebraisk topologi, aritmetisk geometri og talteori. Den nylige gensidige påvirkning mellem disse tre tidligere separate forskningsfelter er på vej til at udvikle sig til et nyt "hot" forskningsområde i international matematik.

Søren GalatiusSøren modtog ph.d.-graden fra Aarhus Universitet i 2004, med Ib Madsen som vejleder. Han har siden været ansat på Stanford University, fra 2011 som professor.

Søren er 39 år gammel og han regnes sammen med amerikanske Jacob Lurie (Harvard) for sin generations mest talentfulde matematikere inden for det algebraiske topologiske område.

Søren har modtaget en lang række prestigefyldte bevillinger og hæderspriser, herunder et Clay Research Fellowship og Videnskabernes Selskabs sølvmedalje i 2010. Han var indbudt foredragsholder ved European Congress of Mathematicians, Amsterdam 2008, og ved International Congress of Mathematicians, Syd Korea 2014, hvilket regnes for en stor hæder i international matematik.

I februar 2016 fik Søren tildelt det præstigefyldte Consolidator Grant fra European Research Council. De 1,99 mio. euro er tildelt det femårige forskningsprojekt ”Moduli Spaces, Manifolds and Arithmetic”.