15. oktober 2014

Fusionsplaner for instituttet i stærk modvind

Fusion

Den 15. september 2014 fremlagde SCIENCE-fakultetets ledelse et forslag om at sammenlægge Institut for Matematiske Fag og Datalogisk Institut. Ingen fra de to institutter havde været konsulteret inden da. Som tilfældet var, da planerne var oppe for tre år siden, er ansatte og studerende begge steder imod fusionen.

Vi er nu i en ”dialog-fase”, som strækker sig til den 3. november 2014. Dekan John Renner vil da indsende sit forslag til rektor Ralf Hemmingsen afgørelse. Sammenlægningen af de to institutter skal efter forslaget finde sted 8 uger derefter.

Vil man have et indtryk af, hvad der er sket i dialog-fasen, hvordan der argumenteres og hvor fronterne står, så giver Uniavisen et godt overblik. De indsatte links i teksten herunder fører alle til Uniavisen.

Fusions-stormøde 16.9.2014Stormødet

Dagen efter at fakultetets øverste ledelse havde orienteret de to institutledere og de to administrationschefer (og varslet deres opsigelse), havde dekanatet hasteindkaldt ansatte og studerende ved de to institutter til et stormøde. Her fremlagde dekanen sine argumenter – og fik de fremmødtes umiddelbare reaktion. Som var modstand og skuffelse. Læs mere om stormødet og reaktionerne fra MATHs institutleder.

Modsvaret kom fra fakultetsledelsen den 1. oktober 2014, hvor Uniavisen bragte en kronik, ”Derfor ønsker SCIENCEs direktion at fusionere Institut for Matematiske Fag og Datalogisk Institut” - og tre institutledere bidrog med supplerende artikler a la ’også her var der modstand, men nu går godt’.

Den 3. oktober offentliggjorde Universitetsavisen et åbent brev til dekan John Renner, fra alle heltidsansatte adjunkter, lektorer og professorer (med undtagelse af VIP i ledende stillinger) på Datalogisk Institut. Brevet indledes således:

”Undertegnede videnskabelige medarbejdere ved Datalogisk Institut skal hermed af faglige grunde på det kraftigste fraråde den foreslåede fusion mellem Datalogisk Institut (DIKU) og Institut for Matematiske Fag (MATH).”

Den 13. oktober fulgte i Universitetsavisen en kronik fra samtlige sektionsledere på MATH: ”Derfor skal Institut for Matematiske fag og Datalogisk Institut ikke fusioneres”. Sektionslederne skriver som afslutning:

”Et universitet skal bygges på faglighed og på respekt for dets medarbejdere. Vi er enige med SCIENCE direktionen i, at institutterne er det bærende element på fakultetet (og på universitetet). Derfor er det så meget desto mere vigtigt, at institutterne sammensættes fagligt meningsfuldt. En uigennemtænkt fusion gennemført uden kontakt til eller i forståelse med de faglige miljøer er udtryk for mistillid til de ansatte og det er ikke vejen frem til et velfungerende universitet”.

Siden har flere forskellige personalegrupper og enkeltpersoner indsendt kritiske debatindlæg til Uniavisen om fusionen.

På Institut for Matematiske Fag skrives der lige nu på et fælles officielt høringssvar fra Samarbejdsudvalget, Arbejdsmiljøudvalget og Institutråddet.

Professor Ib Madsen taler imod fusionen, 16.9.2014