2. maj 2014

Mindeord: Hans-Bjørn Foxby

Dødsfald

Hans-Bjørn Foxby, født 12. februar 1947, blev cand. scient. i 1969 og lic. scient. i 1973, fra Københavns Universitet. Siden 1975 har han været ansat på Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet - først som lektor og senere som docent (1988).

Hans Bjørn FoxbyI perioden 1987-90 var Hans-Bjørn institutleder. I 1988 var han initiativtager til "Algebragruppen", og fra 1990 var han i en længere årrække instituttets repræsentant i Fakultetsrådet.

Som underviser var Hans-Bjørn meget populær, og siden 1994 har han uddannet syv ph.d.-studerende, hvoraf de fleste har fået en universitetskarriere.

Hans-Bjørns forskningsområde var kommutativ algebra, og han havde et udstrakt internationalt netværk. Hans mere end 30 artikler er stadig vidt citerede, og de har haft stor indflydelse på feltet. Hans-Bjørn har haft længerevarende udlandsophold ved University of Illinois (1973) og University of Oklahoma (1981).

Et særnummer af Journal of Pure and Applied Algebra var tilegnet Hans-Bjørn i anledning af hans 65-års fødselsdag.

Hans-Bjørn var et udpræget familiemenneske og i sin fritid interesserede han sig bl.a. for cykling, fugle og square dance.

I 2009 blev Hans-Bjørn Foxby diagnosticeret med Alzheimers sygdom og han sov stille ind den 8. april 2014. Han efterlader sig kone (Ulla), tre børn (Nana, Iben og Sidsel), svigersønner og børnebørn, som alle savner ham. Det samme gør vi på Institut for Matematiske Fag.