1. februar 2019

Forstå Pseudomonas Aeruginosa

Forskningslegat

Elisenda Feliu, lektor i statistik, har fået et 1,3 mio. kr. forskningsstipendium til projektet ”Forstå bistabilitet bagved akutte og kroniske infektioner i Pseudomonas Aeruginosa”.

Bevilingen gør det muligt at ansatte en postdoc-forsker i to år. Elisenda forklarer om projektet:

”Projektet sigter mod at uddybe vores grundlæggende forståelse af virkemåden for det opportunistiske patogen Pseudomonas Aeruginosa ved hjælp af matematisk modellering. Pseudomonas Aeruginosa er en velkendt bakterie, der udgør en alvorlig sundhedsrisiko, hovedsagelig på grund af erhvervede akutte og kroniske infektioner på hospitalet, hvor sidstnævnte involverer dannelse af biofilm.

I projektet vil vi bruge avancerede matematiske teknikker inden for teorien om reaktionsnetværk til at modellere, analysere og forstå systemet. Vi vil i vore studier især anvende ræsonnementer fra algebraisk geometri og såkaldt computational algebra.”

Elisenda Feliu