3. marts 2020

Nyt forskningsprojekt om statistisk inferens

Bevilling

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) støtter udviklingen af nye robuste statistiske metoder til at analysere store og komplekse datamængder. Professor Susanne Ditlevsen skal lede det fireårige forskningsprojekt.

Susanne Ditlevsen
Susanne Ditlevsen

DFF | Natur og Univers har bevilget 2,5 mio. kr. til forskningsprojektet ”Statistical inference for Coupled Stochastic Processes”. Det vil bl.a. finansiere en ph.d.-studerende de næste fire år; stillingen er netop slået op.

Susanne Ditlevsen beskriver projektet således:

”Et stokastisk dynamisk system er en matematisk model for, hvordan en række variable udvikler sig over tid med en vis grad af tilfældighed. Det kan for eksempel være koncentrationen af et bestemt stof i forskellige organer i kroppen, den elektriske aktivitet i et neuron eller interaktionen i et netværk af neuroner.

Hvis man gerne vil forstå et givet dynamisk system kræver det en delikat balance mellem at studere en lang række vigtige detaljer, og evnen til at se igennem alle disse detaljer og forstå de generelle principper.

Derudover vil forskellige elementer i systemet ofte operere på forskellige tidsskalaer, som gør det endnu sværere at studere og forstå systemet. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at erstatte et høj-dimensionalt dynamisk system med mange tidsskalaer, med et lavere-dimensionalt, stokastisk system.

En yderligere komplikation er, at det ofte kun er muligt at måle på en del af systemet, og man derfor skal udlede information om dele af systemet fra indirekte målinger.

Projektet handler om at udvikle robuste statistiske metoder til at analysere data fra sådanne systemer. Dette har mange anvendelser, for eksempel i neurovidenskab, biologi, fysiologi, økonometri og socialvidenskab”.


Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers (FNU) kan støtte forskere, der arbejder med grundvidenskabelige spørgsmål inden for naturvidenskab, datalogi og matematik med et erkendelsesmæssigt, men ikke nødvendigvis anvendelsesmæssigt, sigte. Læs mere om FNU.

Emner