21. december 2017

Forskningsprojekt skal sikre din pensionsopsparing

Forskningsstøtte

Millionprojekt skal pudse pensionsselskabernes krystalkugle. Institut for Matematiske Fag deltager i nyt IT-forskningsprojekt, der skal give pensionsselskaberne værktøjer til bedre solvens- og risikostyring. Innovationsfonden investerer 9 mio. kr. i projektet.

Det danske pensionssystem er i disse år presset på flere fronter: Længere levetider, nye og mere risikofyldte produkter, strammere krav fra EU og øget konkurrence. For at pensionsselskaberne også i fremtiden kan sikre afkast af danskernes pensionsopsparinger, skal de i endnu højere grad have styr på deres risiko og forretning. Det vil projektet udvikle værktøjerne til.

Mere konkret er projektets mål at udvikle en beregningsplatform, der kan modellere selskabernes forretning i en række forskellige fremtidige scenarier.

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Universitet, IT-Universitetet og softwarevirksomheden Edlund A/S. Projektet, som går under titlen ”Projection of Balances and Benfits in Life Insurance” (ProBaBLI), påbegyndes i starten af 2018 og strækker sig over 4 år.

Stort potentiale

Potentialet for projektet er stort, da målet med platformen er at lave en løsning, der kan bruges af hele branchen, og efterfølgende vil kunne eksporteres til andre lande med pensionssystemer, som minder om det danske, eksempelvis Sverige og Norge.

Mogens Steffensen”Det, at vi med projektet adresserer nogle internationale lovgivningstendenser, betyder jo, at hvis det lykkedes os, vil vi i fremtiden også kunne løse opgaver i andre lande,” siger Mogens Steffensen, projektdeltager og professor ved Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitetet.

Selv kalder projektgruppen initiativet for ambitiøst. Dog er de optimistiske i forhold til, at de med deres sammensætning af kompetencer har et solidt grundlag for at skabe den platform der i fremtiden skal være med til at sikre et stabilt dansk pensionssystem.

Innovationsfonden investering er på 9,1 mio. kr., heraf går de 6,2 mio. kr. til Institut for Matematiske Fag, resten til IT Universitetet. Instituttet regner med at tilknytte tre ph.d.-forløb til projektet.


Læs mere

Pressemeddelelse fra Innovationsfonden