13. november 2020

Forskningsbaseret undervisning i eksperimentel matematik

Bevilling

Tættere kobling mellem uddannelser og forskning er et fokusområde for Københavns Universitet. Det testes nu af på Institut for Matematiske Fag inden for området Eksperimentel Matematik.

Søren Eilers og lærebogen i Experimental Mathematics
Søren Eilers og lærebogen i Experimental Mathematics

Kandidatstuderende har i en række år kunne tage kurset ”Experimental Mathematics (XM)”, der i år starter op den 16/11 2020. Kurset undervises af Søren Eilers, der også har udviklet kurset og skrevet lærebogen. Men i år tilsættes XM nogle ekstra vitaminer, da Søren har fået andel i KU’s midler til eksperimenter med forskningsintegration i undervisningen.

KU’s ambition er, at alle studerende skal have mulighed for at komme i kontakt med forskning i løbet af deres uddannelse, og at forskningsintegration skal være tydeligt til stede på alle uddannelser.

Det er ikke så nemt, som det lyder, hvad angår undervisningen i ren matematik. Som en konsekvens af den rene matematiks pyramidale struktur er afstanden til forskningsfronten her meget stor, og det er traditionelt først ved specialeskrivningen at de studerende kan gøre sig håb om at studere åbne spørgsmål.

Men for kurset Experimental Mathematics har det siden undfangelsen været en central ambition at give kursets deltagere mulighed for i projektarbejde at studere åbne spørgsmål i den rene matematik. Formålet har været at give deltagerne mulighed for at benytte de værktøjer, kurset har bibragt dem, i en ægte forskningskontekst.

Der er produceret et projektkatalog, hvorfra deltagerne har valgt projekter, og det har ofte vist sig muligt for deltagerne at generere ny indsigt eksperimentelt. Men da sådanne projekter kun strækker sig over nogle uger har det været nødvendigt at afslutte dem inden denne indsigt kunne gøres til genstand for publikation.

Det efterlader et uudnyttet potentiale for forskningsintegration på højeste niveau, som nu søges indfriet ved dels at skaffe mere tid for de studerende til at fordybe sig i problemstillingerne, og dels ved at skabe rammer for egentlige publikationer med studerende som medforfattere.

Bevillingen fra KU gør det muligt at ansætte en deltidsunderviser mere til at videreudvikle projektkataloget og stå som tovholder på udarbejdelse af to egentlige artikler sammen med tidligere studerende på kurset.

Pilotprojektet omsættes næste år i et nyt bachelor-kursus ”Introduktion til Eksperimentel Matematik”, samundervist med det eksisterende kandidat-kursus. Hermed oprettes en tydelig profil for eksperimentelle bachelorprojekter på uddannelsen i matematik. Parallelt overvejes muligheden for at gøre kandidat-kurset til en del af den nye uddannelse i Quantum Science.


Læs mere

Om det nuværende XM-kursus

Om KU’s fokus på Forskningsbaseret Uddannelse