15. december 2021

Fondsstøtte til forskningsprojektet FAIR

Forskningsstøtte

Forsikringsmatematisk modellering Adapteret til Individets Retsstilling, forkortet FAIR, er et nyt forskningsprojekt, der har fået støtte fra Fynske Købstæders Fond.

Det er Mogens Steffensen og Christian Furrer fra instituttets sektion Forsikring og Økonomi, der eventuelt sammen med en juniorforsker skal afdække en række forsikringsmatematiske forskningsspørgsmål.

Der skal forskes i spændingsfeltet mellem på den ene side stadigt mere datadreven og finmasket statistisk metodologi til blandt andet individuel prisfastsættelse af forsikringskontrakter, og på den anden side juridiske og etiske aspekter ved (og regulatoriske krav til) f.eks. ligebehandling og databeskyttelse.

Christian Furrer
Christian Furrer

”Kort sagt ønsker vi at undersøge, hvorledes man matematisk set bedst udnytter sine data under hensyntagen til ligebehandling og databeskyttelse”, forklarer Christian Furrer. ”I forlængelse heraf kan vi også diskutere, hvad der faktisk er formålstjenlig jus, således at projektet også øver indflydelse på, hvorledes regulatoriske krav bedst formuleres”.

Undersøgelsen vil kræve udvikling af ny matematisk teori med afsæt i matematisk modellering af ovenstående termer.

Projektets økonomiske ramme er på ca. DKK 300.000, som er ligeligt fordelt mellem bidrag fra Institut for Matematiske Fag og Fynske Købstæders Fond. I rammen indgår løn samt udgifter til længerevarende forskningsophold, invitation af videnskabelige gæster og deltagelse i internationale konferencer. Projektet løber fra juli 2022 til december 2023.