5. februar 2024

Fokus på diversitet i forskningsmiljøer

Diversitet

Forskningsmiljøer inden for det tekniske og naturvidenskabelige område har i mange år haft en udfordring med at tiltrække og fastholde kvindelige forskere. Et nyt nationalt projekt har til formål at styrke diversiteten i forskningsmiljøerne.

Foto: Lennart Søgård-Høyer
Blandt dem, der tager en kandidatgrad i STEM-fag, er der en markant forskel på antallet af kvinder og mænd, der vælger derefter at forfølge en karriere i den akademiske verden.

Institut for Matematiske Fag, repræsenteret ved sit diversitetsudvalg suppleret med studerende, er blevet udvalgt til at være et af 13 såkaldte Living Labs.

13 universitetsmiljøer med speciale i STEM-fag (Science, Technology, Engineering and Mathematics) er gået sammen i samarbejde med VILLUM FONDEN, Novo Nordisk Fonden og det strategiske innovationsbureau IS IT A BIRD. Vores fælles mål er at gennemføre et målrettet initiativ for at øge mangfoldigheden.

Vores institut er sammen med fem andre Living Labs blevet inviteret til at være en del af en proces, der har til formål at identificere konkrete arbejdsområder og eksperimentere med tilgange til at forbedre kønsdiversitet og inklusion. Fokus vil primært være på mangfoldighed i de tidlige karrierestadier, fra bachelor- til postdoc-niveau.

Der vil blive lagt særlig vægt på initiativer, der adresserer kønsubalance på forskningscentret QMATH (Centre for the Mathematics of Quantum Theory).

- Vi er meget begejstrede for dette initiativ og ser Living Lab som en fantastisk mulighed for at materialisere gamle og nye ideer, mens vi får sparring fra de andre Living Labs og ekspertvejledning fra bureauet IS IT A BIRD, siger Elisenda Feliu fra MATH’s diversitetsudvalg.

Frafaldet af kvindelige talenter repræsenterer et uudnyttet potentiale, som er afgørende for Danmarks ambition om at sikre sig en position som en af verdens førende nationer inden for STEM-discipliner i fremtiden.

Behov for forandring

Målet med "Living Labs" er at undersøge forskellige strategier for at give danske STEM-miljøer veldefinerede ideer og anbefalinger til at forbedre mangfoldighed og inklusion. Ideerne kan omfatte initiativer, der sigter mod at omforme barsels- og familiestøttesystemer, lægger vægt på rekruttering og fastholdelse af kvindeligt personale eller adresserer bredere kulturelle skift inden for forskningsmiljøer.

Indsatsen er en opfølgning på et antropologisk studie udført af IS IT A BIRD, som har undersøgt barrierer og potentialer for at tiltrække og fastholde kvindelige STEM-talenter i den akademiske verden.

Gennem etnografiske metoder som deltagerobservation, semi-strukturerede interviews og fokusgrupper har undersøgelsen henvendt sig til både mandlige og kvindelige forskningstalenter på forskellige stadier af deres karriere og på tværs af STEM-institutter og fakulteter.

Tilgangen har skabt en nuanceret forståelse af den enkelte forskers hverdag og identificeret mønstre på tværs af de personlige historier. Undersøgelsen peger også på konkrete muligheder, hvor universiteterne kan sætte ind for at øge diversiteten og fremme bedre forskning og uddannelse.