7. juni 2023

Europæisk digital kvante-uddannelse på vej

DigiQ

Institut for Matematiske Fag vil sammen med 24 organisationer fra 10 lande ændre måden, hvorpå der undervises i kvanteteknologier på tværs af Europa.

DigiQ

Institut for Matematiske Fag og Niels Bohr Instituttet har sammen med DTU sluttet sig til et konsortium af europæiske partnere for at udvikle en "Digitally Enhanced Quantum Technology Master" (DigiQ). 

MATH, DIKU NBI og DTU står i forvejen bag den nye danske kandidatuddannelse i Quantum Information Science (QIS-MSc).

Europæisk koordinator (lead) for DigiQ er Jacob Sherson, Aarhus Universitet, der har koordineret en fælles ansøgning under EU's Digital Europe Programme. Ansøgningen lykkedes, og MATH modtager ca. 1,7 mio. kr. fra EU til udvikling af onlinekurser og netværksaktiviteter i en fireårig projektperiode.

Instituttets Center for Mathematics of Quantum Theory (QMATH) vil tilbyde et til to af deres QIS-MSc-kurser online til DigiQ Ecosystem fra 2023. De vil desuden udvikle undervisningsmoduler til brug af andre DigiQ-partnere og integrere undervisningsmoduler fra andre partnere i QIS-MSc-kurserne. 

QIS-MSc studerende, der tager DigiQ-kurser og moduler svarende til mere end 30 ECTS, vil modtage et DigiQ master diplom som del af deres QIS-MSc grad.

QMATH bliver koordinator for et DigiQ-netværk til kvanteberegning. Netværket vil omfatte en månedlig begivenhed for master- og ph.d.-studerende med online-forelæsninger og præsentationer af DigiQ-partnere eller industrielle kontakter. Det vil også omfatte QMATHs eksisterende videnskabelige aktiviteter såsom masterclasses og 4EU+ online kursus og sommerskole.

Jan Philip Solovej, studieleder for QIS-MSc, siger:

"Det er meget vigtigt for vores nye kandidatuddannelse, at vi har et internationalt studiemiljø med et bredt spektrum af udvekslingsmuligheder for de studerende. Vi er derfor glade for at være en del af DigiQ-konsortiet med alle de muligheder, det giver vores studerende".

DigiQs mål og ambition er at

  • Udvikle 16 Quantum Technology Master-grader i hele Europa.
  • Giv tusindvis af topstuderende en personlig rute til kvante-jobs.
  • Formidle flersprogede uddannelsesressourcer for hele Europa.
  • Hjælpe til at opbygge kvanteindustrien gennem et paneuropæisk mobilitetsprogram.

Mere information: https://www.digiq.eu/