1. juni 2012

Bevilling fra Villum Fonden

Professor Søren Eilers fra IMF har modtaget en bevilling på 5,7 millioner kroner fra VILLUM FONDEN til et projekt i eksperimentel matematik. Bevillingen vil gøre det muligt for Eilers og hans kolleger at udvikle computereksperimenter til det netværk af computere som Københavns Universitets eScience-center har skabt med henblik på dataanalyse og simulation (i fx højenergifysik). Netværket består af mere end 4000 computere fordelt på mere end 100 adresser, og det er første gang at computereksperimenter i denne skala bliver brugt til understøtte udviklingen af ny matematisk teori i Danmark.