28. oktober 2014

Dino Destefano, ph.d.-studerende

Dino DestefanoDino Destefano startede 1. oktober 2014 i forskningsgruppen Algebra og Talteori på MATH. Hans stilling er finansieret af Lars Hesselholts Niels Bohr Professorat.

Dinos vejleder er Ian Kiming og hans ph.d.-projekt vil fokusere på ”some theoretical and computational aspects of p-adic analytic families”.

Dino fik sin bachelor på universitetet i Torino, Italien, og han har en dobbelt mastergrad fra universiteterne i Padova og Bordeaux. Specialets titel var "Arithmetic of the modular curve X(7)", skrevet under vejledning fra Fabien Pazuki.

Dinos forskningsinteresser ligger inden for algebraisk talteori, navnlig i modulære former og rationelle punkter på kurver.

Man kan træffe Dino på kontor 04.0.14