19. september 2014

Michael Marcondes de Freitas, postdoc

Michael Marcondes de FreitasInstituttet har ansat Michael Marcondes de Freitas som postdoc fra 1. september 2014. Han er tilknyttet forskningsgruppen Statistik og Sandsynlighedsregning og vil forske i dynamiske systemer og kemiske rektionsnetværk under supervision af Elisenda Feliu og Carsten Wiuf.

Michael er oprindelig fra Brasilien; han fik sin kandidatgrad fra University of Brasília i 2008.

Michael fik sin ph.d. i matematik sidste forår fra Rutgers University i New Jersey, USA, med en afhandlingen "A Class of input/output random systems: monotonicity and a small-gain theorem". Hans ph.d.- forskning blev superviseret af af Dr. Eduardo D. Sontag.

Michaels kontor er 04.3.06.