7. november 2016

Dansk forskningscenter på tærsklen til ny kvanterevolution

Nye tider

Inden for få årtier vil kvantefysikken ændre vores samfund, som vi kender det. Bl.a. med verdens første kvantecomputer, som forskere fra hele verden arbejder for at realisere. Nu giver VILLUM FONDEN 30 mio. kr. til etablering af et nyt forskningscenter på Københavns Universitet, der skal udvikle software til fremtidens kvantecomputer. Centeret skal samtidig skabe mere viden om kvanteinformation, hvad det består af, hvordan det opfører sig i tid og rum, og hvordan vi i fremtiden kan drage nytte af den- fx til teleportation. Den officielle åbning af centeret finder sted i morgen, hvor forskere fra hele verden deltager. Pressen er velkommen.

Forskningscenteret ”The Villum Centre of Excellence for the Mathematics of Quantum Theory (QMATH)” bliver placeret på Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet og vil arbejde i krydsfeltet mellem matematik, datalogi og fysik.

Centerledelsen udgørese af professor Jan Philip Solovej, professor Matthias Christandl og professor Bergfinnur Durhuus

Centerledelsen udgøres af professor Jan Philip Solovej, professor Matthias Christandl og professor Bergfinnur Durhuus

Centerleder professor Jan Philip Solovej, som er en af verdens mest anerkendte forskere inden for matematisk fysik og kvanteinformationsteori, siger:

- Med centeret samler vi nogle af verdens førende forskere for at øge vores forståelse af, hvad kvanteinformation er. Dels for at få større indsigt i verden omkring os fra atomer til sorte huller, dels for at bidrage til udviklingen af kvantesoftware og kvantekommunikation, der på sigt kan gøre det muligt at udvikle en kvantecomputer. Det rummer store perspektiver for samfundet - bl.a. ubrydelige krypteringer, absolut sikker kommunikation, svimlende hurtige beregninger og langt bedre søgemuligheder, siger professor Jan Philip Solovej, som bl.a. i en årrække har arbejdet som professor på Princeton University.

QMATHs forskningsfelt er højaktuelt. I år gik Nobelprisen i fysik til to englændere og en skotte for deres opdagelse af eksotiske former af kvantestof, som kan bruges til en kvantecomputer:

- Det kræver meget avancerede matematiske begreber at beskrive kvantestofs eksotiske faser. Nogle af de matematiske modeller, som Nobelkomiteen fremhæver, er udviklet af vores nære internationale samarbejdspartnere. På QMATH er området en stor del af vores forskningsindsats, fortsætter professor Jan Philip Solovej.

Professor og forskningsdirektør i VILLUM FONDEN, Thomas Sinkjær, tilføjer:

- Københavns Universitet er i absolut verdensklasse inden for eksperimentel kvantefysik. At man samtidig har forskere af høj, international kaliber inden for den matematiske forståelse af kvantefysik, er en helt unik mulighed for at skabe et sammenhængende eksperimentelt og teoretisk forskningsmiljø på allerhøjeste internationale niveau. Hos VILLUM FONDEN er vi glade for at kunne støtte dette vigtige område, siger professor og forskningsdirektør Thomas Sinkjær, VILLUM FONDEN.

Den officielle åbning af centret finder sted tirsdag den 8. november 2016 kl. 9.30 med oplæg af ledende forskere og 70 deltagere fra ind- og udland. Pressen er velkommen, og der er mulighed for interview med forskerne bag centeret.

Læs mere om åbningen: https://qmath.ku.dk/events/conferences/kick-off-conf/
Prorektor ved Københavns Universitet Thomas Bjørnholm og forskningsdirektør i Villum Fonden, Thomas Sinkjær, deltager også  i den officielle åbning.

Kontakt:

Centerledelse:

Professor Jan Philip Solovej
E-mail: solovej@math.ku.dk
Mobil 20986763.

Professor Matthias Christandl
E-mail: christandl@math.ku.dk,

Professor Bergfinnur Durhuus
Email: durhuus@math.ku.dk

Centeradministrator Suzanne Andersen
E-mail: suzanne@math.ku.dk
Mobil 24676866

Emner