4. december 2015

Henrik Dam, ph.d.-studerende

Nyansat

Henrik Dam begyndte den 1. oktober 2015 som ph.d.-studerende, tilknyttet sektionen for Forsikring og Økonomi. Henrik har David Skovmand og Rolf Poulsen som vejledere.

Henrik DamHenrik har netop afsluttet sin kandidat i Matematik-Økonomi fra Aarhus Universitet, hvorfra han også har opnået sin bachelor. Hans speciale undersøgte kvaliteten af BN-S modellen til optionsprisfastsættelse ved brug af både Fourier-inversionsmetoder og højfrekvens økonometri. Hans speciale var vejledt af Thomas Kokholm.

Omend hans forskningsemne ikke er fuldstændigt afgjort, vil det helst sikkert vedrøre post-krise finansiel modellering med et blik mod anvendelser og numeriske metoder.

Henrik har kontor i 04.3.03