8. januar 2014

Clarisson R.P. Canlubo, ph.d.-studerende

Clarisson CanluboClarisson Rizzie P. Canlubo er fra 1. januar 2014 startet som ph.d.-studerende ved Institut for Matematiske Fag. Hans vejleder er Ryszard Nest, og han er tilknyttet forskningsgruppen for ikke-kommutativ geometri og Center for Symmetri og Deformation.

Clarisson studerer kvantegrupper som symmetrier af ikke-kommutative algebraer. Ved primært at arbejde med algebraer med kvadratiske relationer, håber han at tilføje mere beregnelige eksempler på ikke-kommutativ geometri à la Connes-Rieffels ikke-kommutative torus.

Clarisson har sin kandidatgrad fra University of the Philippines og har orlov fra et undervisningsjob for at tage sin ph.d.-grad.

Han sidder i kontor 04.1.06.