5. september 2015

Benjamin Böhme, ph.d.-studerende ved SYM

Benjamin BöhmeBenjamin Böhme er ansat som ph.d.-studerende ved Center for Symmetri og Deformation fra september 2015.

Benjamins vigtigste forskning interesse er ustabil og stabil homotopiteori, især fra et ækvivariant synspunkt. Han er interesseret i alternative modeller for "klassisk" homotopiteori samt i algebraiske strukturer på topologiske objekter, og i relaterede emner som repræsentationsteori og kategoriteori.

Jesper Grodal vil være vejleder for Benjamins ph.d.-projekt, som han beskriver som ”equivariant splittings of spaces and spectra and the multiplicative behavior of these”. Projektet mangler stadig at nå sin endelige form.

Tidligere var læste Benjamin ved universitetet i Bonn, hvor han afsluttede sin kandidatuddannelse. Hans speciale beskriver nye modelstrukturer i ustabil global homotopiteori og blev vejledt af Stefan Schwede.

Benjamin kan findes i kontor 04.4.05.