12. august 2015

Mogens Bladt, gæsteprofessor

Mogens BladtMogens er uddannet statistiker fra Aarhus Universitet i 1991 og har en ph.d. i anvendt sandsynlighedsregning fra Aalborg i 1993. Han har siden været ansat på Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM) i Mexico City som forsker på Institut for Anvendt Matematik.

Mogens har bevaret sin professionelle forbindelse til Danmark, idet væsentlige dele af hans forskning foregår og har foregået i samarbejde med danske forskere såsom Søren Asmussen, Steffen Lauritzen, Michael Sørensen og Bo Friis Nielsen, og han har tidligere besøgt både KU og DTU for etårige perioder.

Mogens har publiceret artikler inden for finansiering og statistisk inferens for stokastiske processer mens hans hovedområde er inden for anvendt sandsynlighedsregning, specielt med henblik på fase-type fordelinger og deres anvendelser i kø og risikoteori.

Mogens vil undervise på kandidatniveau indenfor hans ekspertise i anvendt sandsynlighedsregning og statistik. Han har kontor i 04.3.07.