16. august 2020

Malte skrev Danmarks bedste matematik-speciale i 2019

Pris

Et speciale om statistikproblemer ved DNA-identifikation er af Dansk Matematisk Forening bedømt som landets bedste speciale indleveret i 2019. Malte Bødkergaard Nielsen, kandidat fra Københavns Universitet, får den 11. september [AFLYST/UDSKUDT] overrakt Edlund-DMF Specialeprisen på 15.000 kr.

Malte Bødkergaard Nielsen
Malte Bødkergaard Nielsen

Der var nomineret seks specialer fra Aarhus, Aalborg og København. Malte Bødkergaard Nielsen får prisen for sit speciale Use of Graphical Models in Analysis of DNA-mixtures, som han skrev under vejledning fra Therese Graversen og Steffen Lauritzen, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet.

- Det var en yderst vanskelig opgave at skulle udpege en vinder af specialeprisen blandt de seks fremragende specialer. Udvalgets medlemmer er imidlertid enige om at specialet fra Malte Bødkergaard Nielsen udmærker sig specielt ved sin suveræne fremstilling af såvel den statistiske teori og anvendelsesområdet for specialet. Der er tale om et særdeles helstøbt værk, der har åbenlys interesse for en bred kreds af forskere ikke alene i de matematiske fagområder, siger formanden for Dansk Matematisk Forenings bedømmelsesudvalg, professor Vagn Lundsgaard Hansen.

DNA-identifikation

Bedømmelsesudvalget begrunder sin indstilling således:

”Identifikation af personer ud fra deres DNA profil har vist sig at være et særdeles nyttigt værktøj i kriminalsager. I alt væsentligt, er en persons DNA profil karakteriseret ved længderne af de såkaldte STR (Short Tandem Repeat) markører, som er korte, umiddelbart i forlængelse af hinanden, gentagne DNA sekvenser. I en kriminalsag, hvor man ønsker at benytte DNA-identifikation ved opklaring af en forbrydelse, er DNA sporet, man har til rådighed, ofte et kompliceret miks af flere personers DNA profiler. Det er et statistisk problem at finde den mest sandsynlige kombination af DNA profiler i et sådant miks. Og dette er netop emnet for Maltes speciale. I specialet beskrives en repræsentation af problemstillingen i form af en grafisk model af et Bayesiansk netværk, som er foreslået af specialevejlederne.

Malte giver en meget spændende, selvstændig og særdeles læseværdig fremstilling af både de biologiske og de matematiske aspekter i DNA identifikation, og med fin stringens og præcision i de tekniske detaljer. Teorien anvendes til analyse af data fra en engelsk mordsag”.

Fra DNA til hjertestop

Efter sin kandidateksamen fra Københavns Universitet arbejdede Malte som statistiker hos Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ved Frederiksberg Hospital, indtil han i juni 2020 startede som ph.d.-studerende ved Institut for Matematiske Fag på Aalborg Universitet, hvor de samarbejder med Retsgenetisk Afdeling på Københavns Universitet, der medfinansierer ph.d.-stipendiet.

- I Hjerteprojektet, som min ph.d. cirkulerer omkring, ser vi på mængden af RNA og metyleret DNA i hjertevæv fra afdøde, som undersøges for pludselig hjertedød forårsaget af genetiske og epigenetiske forandringer. Min opgave er at udvikle korrekte og effektive matematiske modeller til analyse af de store mængder epigenetiske data, forklarer Malte.

- Min interesse for genetik blev vakt i arbejdet med mit speciale, og det er bestemt en god start på ph.d.-projektet, at jeg allerede har et kendskab til genetik i retsmedicinsk sammenhæng, siger Malte.

Foredrag, prisovervækkelse og reception

Københavns Universitet har grundet stigningen i smittetal aflyst alle sociale aktiviteter indtil udgangen af september 2020. Derfor er overrækkelsen af Edlund-DMF-specialeprisen udskudt til senere på efteråret.

Edlund-DMF specialeprisen er blevet uddelt hvert år siden 2008 og er i alle årene blevet sponsoreret af Edlund A/S. Edlund laver løsninger til administration af porteføljer inden for liv og pension.

Emner