28. oktober 2021

Asbjørn Nordentoft vinder årets ph.d.-pris

Pris

SCIENCE ph.d.-pris blev uddelt for ottende gang i år og gik til tre fremragende ph.d. projekter. Blandt andet til Asbjørn Nordentoft fra MATH.

Asbjørn Nordentoft
Asbjørn Nordentoft og dekan Katrine Krogh Andersen

Ph.d. prisen uddeles hvert år af dekanen efter forslag fra Forskningsudvalget på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE. Udvalget nominerer kandidater på baggrund af indstillinger fra institutterne. Årets tre vindere er udvalgt blandt elleve dygtige kandidater. Kriteriet for udvælgelsen er alene projektet og dimittendens excellence.

De tre fremragende prismodtagere er med deres studieforløb, publikationer og afhandlinger med til at fremtidssikre et stærkt og innovativt forskningsmiljø på SCIENCE. Sammen med prisen får de tre vindere 25.000 kr. hver.​

Ph.d. Asbjørn Nordentoft, Institut for Matematiske Fag, er tildelt SCIENCE Ph.d. pris 2021 for afhandlingen ”Arithmetic statistics and automorphic representations”.

I afhandlingen undersøger Asbjørn Nordentoft fordelingen af de relaterede såkaldte “automorfe perioder", som er visse numeriske størrelser knyttet til primtallene og deres generaliseringer.

Ph. d.-afhandlingen giver en enorm fremgang i forståelsen inden for emnet analytisk talteori og mere specifikt i den aritmetiske statistik over perioder med Automorfe former.

Prisen gives til Asbjørn på baggrund af den kreativitet og indsigt, som han har demonstreret i sit speciale, som allerede har fået international bevågenhed. Bedømmelsesudvalget har anført, at hvert af de syv Papers i Asbjørns ph. d.-afhandling "er skrevet meget klart, viser stor videnskabelig modenhed og bred viden ud over de umiddelbare emner".

Asbjørns ph.d.-vejleder var Morten Risager.

Emner