22. januar 2020

Brix til Australien med Carlsbergfondets internationaliserings-stipendium

Stipendium

Ph.d. Kevin Aguyar Brix er på vej til University of Wollongong i Australien, hvor han vil fortsætte sin forskning i projektet ”Fine structure of C*-algebras associated to topological dynamics”.

Kevin Aguyar Brix Kevin har både sin bachelor- og kandidatgrad fra dette institut, og han afsluttede sin ph.d. her i september 2019 med Søren Eilers som vejleder.

- I forlængelse af mit ph.d.-projekt er jeg interesseret i at undersøge, hvordan værktøjer inden for operatoralgebra kan bruges til at beskrive og forstå egenskaber ved topologiske dynamiske systemer som fx topologiske Markovkæder. Sidstnævnte kan repræsenteres ved orienterede grafer, særligt C*-algebraer associeret med sådanne grafer er et allerede velstuderet fænomen.

- Mit håb er, at denne tilgang kan give indsigter i problemer som omhandler skiftækvivalens og konjugering af sådanne systemer. Nogle af disse spørgsmål har været åbne siden 1970'erne og er helt centrale inden for studiet af symbolsk dynamik.

Projektet gennemføres på University of Wollongong i Australien med professor Aidan Sims som vært.  Det er støttet af Carlsbergfondet, som har doneret en bevilling på 350.000 kroner til det første års forskning. Det er derefter muligt at forlænge bevillingen til et andet forskningsår. Kevin var gæsteforsker på Wollongong fra november 2017 til februar 2018.

- University of Wollongong har nogle af verdens førende eksperter, der undersøger forbindelserne mellem topologiske dynamiske systemer og operatoralgebraer. Jeg ser frem til at være i tæt og kontinuerlig diskussion med medlemmerne af forskergruppen og indlede samarbejdsprojekter for at udvikle nye teknikker, og holde mig opdateret om de seneste fremskridt, siger Kevin.


Carlsbergfondets internationaliseringsstipendier er toårige postdoc-stipendier til de bedste ph.d.er til ophold ved førende udenlandske forskningsinstitutioner.

Emner