Hesselholt & Klein

Niels Bohr professoratet

Professor Lars Hesselholt blev af Grundforskningsfonden tildelt et Niels Bohr professorat med tilhørende 30 mio. kr. Dermed åbnede en ny forskningsfront i dansk matematik i aritmetisk geometri. Bevillingen løb fra 1. april 2013 til 31. marts 2018. 

Med sine Niels Bohr professorater bidrager Danmarks Grundforskningsfond til internationaliseringen af danske forskningsmiljøer. Formålet med Niels Bohr programmet var at berige danske forskningsmiljøer med førsteklassesforskere fra udlandet. Lars Hesselholt er professor ved Nagoya Universitetet i Japan. 

Aritmetisk geometrisk forskningsfront

Lars Hesselholt er oprindeligt uddannet i topologi - det område i matematikken, som udforsker symmetrier og deformationer – men er i dag en international topforsker i et andet område indenfor matematikken, aritmetisk geometri, der udforsker tallenes med geometriske metoder.

Aritmetisk geometri er et yderst vigtigt område i moderne matematisk forskning. Mens dette felt internationalt er både meget aktivt og velanseet, så er det i det store hele ikke repræsenteret ved danske universiteter. Det var derfor et af hovedformålene med Niels Bohr Professoratet at etablere aritmetisk geometri som et stærkt og aktivt forskningsområde ved Københavns Universitet.

Internationalt forskerteam

I projektet var afsat midler til, at flere personer kunne tilknyttes professoratet - deriblandt følgende:

Associate professor Lars Halvard Halle (Arithmetic Geometry)
Profesor Lars Hesselholt (Arithmetic Geometry/Homotopy Theory)
Professor Ian Kiming (Number Theory)
Professor Ib Madsen (Homotopy Theory)
Associate professor Fabien Pazuki (Arithmetic Geometry/Number Theory)
Professor Erik Kjær Pedersen (Homotopy Theory)
Associate professor Asger Törnquist (Set Theory)

Postdoc Dustin Clausen (Homotopy Theory/Number Theory)
Postdoc David Schrittesser (Set Theory)
Postdoc Sho Tanimoto (Arithmetic Geometry)

NBP-gæster

Se NBP-gæster