Konference: Fremtidens Matematik

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen åbner konferencen

21. maj  2014 - Københavns Universitet

Konferencens indlæg fra erhvervsliv og universiteter satte fokus på det 21. århundredes matematikuddannelser: Hvilke kompetencer er afgørende for vores elever og studerende i en verden, der i stigende grad styres af avanceret computerbaseret matematik?

Konferencen var arrangeret af Center for Computerbaseret Matematikundervisning ved Institut for Matematiske Fag.