David Glavind Skovmand
David Glavind Skovmand

Lektor

Jeg forsker i finansmatematik med speciale i rentemodellering

Primære forskningsområder

Rentemodellering, prisfastsættelse og risikostyring af rentederivater

Aktuel forskning

Jeg arbejder pt med matematisk modelling af benchmark renter som LIBOR, SOFR

Undervisnings- og vejledningsområder

Matematisk Finansiering og Computational Finance

ID: 152302107