David Glavind Skovmand

David Glavind Skovmand

Lektor

Jeg forsker i finansmatematik med speciale i rentemodellering

Primære forskningsområder

Rentemodellering, prisfastsættelse og risikostyring af rentederivater

Aktuel forskning

Jeg arbejder pt med matematisk modellering af af toneangivender renter som LIBOR, SOFR, ESTER.

Undervisnings- og vejledningsområder

De fleste områder inden for matematisk finansiering, numerisk analyse af finansielle modeller, finansiel økonometri.

ID: 152302107