Rune Christiansen

Rune Christiansen

Postdoc

Primære forskningsområder

Kausal inferens, invarians, regressions analyse, modeller med uobserverbare variable, forderlingsmæssig generaliserbarhed, anvendelser indenfor natur- og samfundsvidenskab

ID: 143227762