Jesper Lützen

Jesper Lützen

Adjunkt

Personlige oplysninger

Født 8. oktober. 1951 i Svendborg

 

Eksaminer og grader

Sommer 1970: Studentereksamen (matematisk-fysisk linie) fra Svendborg Statsskole.

Sommer 1976: Naturvidenskabelig Embedseksamen from Aarhus Universitet. Hovedfag: matematik, Bifag: fysik

April 1980: Licentiat (Ph.D.) i Videnskabshistorie fra Aarhus Universitet

August 1990 Doctor Scientiarum fra Københavns Universitet

 

Ansættelser

Efterår 1976: Adjunktvikar Matematisk Institut, Aarhus Universitet

Januar 1977-june 1979: Licentiatstuderende (Ph.D studerende) ved Institut for de Eksakte Videnskabers Historie, Aarhus Universitet

Efterår 1979: Pædagogikumkandidat ved Nyborg Gymnasium

1. feb, 1980-15. juni 1980: Adjunktvikar ved Institut for de Eksakte Videnskabers Historie, Aarhus Universitet

15. juni. 1980-1. aug. 1980: Visiting Fellow ved History of Science, Yale University,

U.S.A., finansieret af et NATO stipendium

August 1980-januar 1982: Adjunktvikar, og efter 1. november 1980 lektorvikar ved Matematisk Institut, Odense Universitet

Februar 1982: Seniorstipendiat (postdoc) ved Matematisk Institut, Odense Universitet

1. september. 1985-31. maj 31 1989: Lektor ved Matematisk Institut, Københavns Universitet

1. juni 1989- December 31. 2004: Docent ved Matematisk Institut, Københavns Universitet.

1. januar 2005- 31. januar 2022: Professor ved Matematisk Institut, Københavns Universitet

1. februar 2022: Professor emeritus ved Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet

1. september 2022: Deltids Adjunkt ved Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet

Længere udenlandsophold

Efterår 1978: Visiting Fellow ved Mathematics Department, Utrecht University, Holland

Forår 1979: Graduate Fellow ved History of Science, Yale University, U.S.A.

Sommer 1980: Visiting Fellow ved History of Science, Yale University, U.S.A

1981-1987: Mange ophold i Paris. (13 måneder i alt)

15. september – 31. Dec. 1990 og 1. marts.-31. juli 1991: Visiting Professor ved Institute for

the History and Philosophy of Science and Technology, University of Toronto, Canada

1. januar – 28. februar 1991: Mittag Leffler Instituttet, Djursholm Sweeden

1. februar – 1. August 1992: Department of Mathematics, University of California,Santa Barbara

9. januar – 1. august 1994: Resident fellow ved Dibner Institute, MIT, U.S.A.

1. januar – 31. juli 1998: Resident Fellow ved Dibner Institute, MIT, U.S.A.

25. juni. 2001-14. july 2002: Visiting Professor at California Institute of Technology (Caltech) USA

15. juli 2006 – 15. juli 2007: Visiting Professor at California Institute of Technology (Caltech) USA

7. maj 2011 – 6. august 2011: Professore Visitante, Universitade Federal de Pernambuco, Recife, Brasilien

 

Priser

1982: Fyns Stiftstidende’s Forskerpris.

1988: Børge Jessens Diplom for godt foredrag

2000: Det Naturvidenskabelige Fakultets Formidlingspris, Københavns Universitet

2003. Det Naturvidenskabelige Fakultets Undervisningspris Københavns Universitet

 

Medlemskab af Videnskabelige Selskaber

1988: Corresponding member of the International Academy of the History of Science

1993: Full member of the International Academy of the History of Science

March 28 1996: Medlem af den Naturvidenskabelige Klasse af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Medlem af Dansk Matematisk Forening, The American Mathematical Society, The History of

Science Society (USA), Videnskabshistorisk Selskab

 

Medlem af redaktionskomiteer

  I redaktionskomiteen for Archive for the History of Exact Sciences, Historia mathematica, og bogserierne Sources and Studies in the History of Mathematics and Physical Sciences (Springer) og Arkimedes. New Studies in the History of Science and Technology. (Kluwer).

 

Andre Videnskabelige Hverv

Fra 1986: Medlem af Den Danske Nationalkomite for Videnskabshistorie og -filosofi.

Fra 1990: Dansk repræsentant i The International commission on the history of mathematics.

1992: Formand for det panel, som udpegede de inviterede foredragsholdere om “History of

Mathematics” til the International Congress of Mathematicians i 1994 i Zürich 

1995-2006 og 2012-: Formand for Videnskabshistorisk Selskab

From 2007-12: Sekretær for Videnskabshistorisk Selskab

2011-15: Medlem af International Commission on the History of Mathematics udpeget af  the International Mathematical Union.

 

Inviterede foredrag

Blandt de over 100 inviterede foredrag I Danmark og I udlandet vil jeg fremhæve:

Invited Lecture at The International Congress of Mathematicians 1990 i Kyoto,

Special Guest Lecturer 1997 i Sverige, Udvalgt af Den Svenske Nationalkomite for Matematik under det Svenske Videnskabsakademi. Foredrag i Luleå, Stockholm, Uppsala, Linkøping,

Göteborg, og Lund.

April 8.-12. 2002: Distinguished Guest Lecturer at the Department of Mathematics at UCLA, USA.

 

 

 

 

 

Outreach

Jeg har prøvet at udbrede kendskabet til matematik og især matematikkens historie også uden for universitetet. Især har jeg holdt mange kurser og foredrag for gymnasiets lærere og elever og jeg har skrevet materiale til gymnasiebrug. Jeg har været foredragsholder i Folkeuniversitetet, i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening og i forbindelse med Naturvidenskabsfestivalen holder jeg også foredrag på folkeskoler. Jeg var fagkonsulent for matematikhistorie og –biografier i den store Danske Encyclopædi og har arrangeret udstillinger mm.

Universitetsadministration ved Københavns Universitet i udvalg

  • 1987-2001: Medlem af Det Naturvidenskabelige Fakultets Informationsudvalg
  • 1987-97. I Matematisk Instituts Biblioteksudvalg
  • 1988-1990. Medlem af Matematisk Instituts Studienævn.
  • 1993-97. Andendelskoordinator
  • 2002-  2006 : Medlem af Matematisk Studienævn og stedfortrædende studieleder
  • 2002-   2006: Områdeleder for matematikstudiet
  • 2002- 2006  : Coordinator af studiereform
  • 2003-   : Medlem af Gymnasieudvalget ved Institut for Matematiske Fag.
  • 2011-2016 :Viseinstitutleder for Undervisning ved Institut for Matematiske Fag

Primære forskningsområder

Matematikkens historie i perioden 1800 til 1950. Analysens og mekanikkens historie

Aktuel forskning

Umulighedssætninger i matematik fra den græske oldtid til nu.

Undervisnings- og vejledningsområder

Matematikkens historie. Et introducerende kursus på bachelor uddannelsen i matematik samt et videregående specialiseret kursus på kandidatuddannelsen i matematik

Kursus i diskret matematik og introduktion til matematisk metode, især beviser for førsteårsstuderende på alle matematikuddannelserne.

Interesseområder

Matematikkens historie. Videnskabshistorie.

ID: 9173