Nicholas Gauguin Houghton-Larsen

Nicholas Gauguin Houghton-Larsen

Ph.d. stipendiat

Jeg interesserer mig i bred forstand for de matematiske forskelle på klassiske og kvantefysiske teorier for information. Et specifikt aspekt ved disse forskelle kan studeres ved at spørge, hvilke informations-processerende evner to aktører tilsammen kan råde over, givet at de ikke kan interagere med hinanden. Dette spørgsmål er relateret til emnet Bell-uligheder og ikke-lokale spil (eng.: non-local games), et aktivt og relativt ungt forskningsfelt. 

Matematikken bag kvanteteori er i høj grad lineær algebra, analyse og operatoralgebra. Udover disse emner er jeg meget glad for målteori og sandsynlighedsteori, og for matematisk logik og aksiomatisk mængdelære.  

ID: 135821172