Conference & reception for Ib Madsen

Ib Madsen

I anledningen af Ib Madsens fratræden fra Institut for Matematiske Fag, afholdes konferencen Moduli and Traces den 20-21 april.

Fredag den 21. april afholdes en reception:

15:00-16:00 Gamle venner og kollegaer fortæller om Ib og hans bedrifter (AUD 1). 

16:00-? Forfriskninger foran Auditorium 1.

Arrangementet er åbent for alle.

Personer, der ønsker at bidrage med indslag i den første del af receptionen, bedes kontakte Erik Kjær Pedersen: erik@math.ku.dk. Indslag under den anden del af receptionen (efter 16:00) skal ikke anmeldes.


Conference in honor of Ib Madsen - Moduli and Traces - 20-21 April.

Friday 21 April: Reception in honor of Ib Madsen – who retires as professor from the Department of Mathematical Sciences.

15:00-16:00 Old friends and colleagues talk about Ib and his exploits (AUD 1).

16:00-? Refreshments are served in front of Auditorium 1.

The event is open to all.

Those wishing to contribute with speeches/talks in the first part of the reception, please contact Erik Kjær Pedersen: erik@math.ku.dk. Speeches during the second part of the reception (after 16:00) need not be announced.