Reception for Erik Kjær Pedersen

Erik Kjær Pedersen

I anledningen af, at Erik Kjær Pedersen fratræder efter næsten 10 år som institutleder på Institut for Matematiske Fag, afholdes en reception.

15:00-16:00 Gamle venner og kollegaer fortæller om Erik og hans bedrifter (AUD 1): 

 • Prorektor Thomas Bjørnholm (KU)
 • Institutleder Mikael Bols (Kemisk Institut)
 • Professor Bjørn Jahren (Universitetet i Oslo)
 • Professor Niels Nygaard (Aarhus Universitet)
 • Professor Matthias Kreck (Bonn Universitet)
 • Professor Susanne Ditlevsen (MATH, KU)
 • Professor Søren Eilers (MATH, KU)

16:00-? Forfriskninger foran Auditorium 1.

Arrangementet er åbent for alle.

Personer, der ønsker at bidrage med indslag i den første del af receptionen, bedes kontakte Ib Madsen: imadsen@math.ku.dk. Indslag under den anden del af receptionen (efter 16:00) skal ikke anmeldes.


Reception in honor of Erik Kjær Pedersen – who steps down after nearly 10 years as Head of the Department of Mathematical Sciences.

15:00-16:00 Old friends and colleagues talk about Erik and his exploits (AUD 1):

 • Prorector Thomas Bjørnholm (UCPH)
 • Head of Department Mikael Bols (CHEM, UCPH)
 • Professor Bjørn Jahren (Oslo University)
 • Professor Niels Nygaard (Aarhus University)
 • Professor Matthias Kreck (Bonn University)
 • Professor Susanne Ditlevsen (MATH, UCPH)
 • Professor Søren Eilers (MATH, UCPH)

16:00-? Refreshments are served in front of Auditorium 1.

The event is open to all.

Those wishing to contribute with speeches/talks in the first part of the reception, please contact Ib Madsen: imadsen@math.ku.dk. Speeches during the second part of the reception (after 16:00) need not to be announced.