9. november 2021

SCIENCE Erhvervspris til Mogens Steffensen

Pris

Professor Mogens Steffensen er blevet tildelt SCIENCE Erhvervsprisen, der uddeles til dem, der yder en særlig indsats for at gøre ny viden tilgængelig for virksomheder og myndigheder.

Mogens Steffensen

SCIENCE har fokus på at bidrage til løsningen af samfundets udfordringer. Det sker blandt andet ved at fremme samspillet mellem fakultetet og offentlige og private virksomheder, men i stigende grad også start-ups, spin-offs og patenter.

I den forbindelse uddeles hvert år SCIENCE Erhvervsprisen til en, som har ydet en særlig indsats på området, og i år er prisen gået til Professor Mogens Steffensen fra Institut for Matematiske Fag, der ud over hæderen også modtager 75.000 kroner.

Mogens har over en årrække med stor flid plejet og udbygget sine erhvervskontakter. Han har afholdt utallige møder med en lang række virksomheder for at afsøge muligheder for erhvervssamarbejde både inden for sit eget forskningsområde og inden for andre af instituttets forskningsområder.

Han har samtidigt vedligeholdt en forskningskarriere på et højt internationalt niveau, hvor hans position blandt de førende i verden inden for sit fag sikrer, at hans erhvervspartnere har adgang til fagets nyeste resultater og viden.

Læs mere om SCIENCE Erhvervspris