Mentorer på matematik 2018/19 – Københavns Universitet

Mentorer på matematik 2018/19

Institut for Matematiske Fag søger 15 engagerede studerende til at være mentorer for de nye studerende på bacheloruddannelsen matematik i studieåret 2018/19.

Formål

Fra gymnasiet er de studerende vant til meget klare forventninger, deadlines og fraværsregistrering, så mødet med de mere løse krav på universitetet er en udfordring for mange. Hvad bliver der forventet? Hvornår har jeg lavet nok? Hvilke af disse opgaver skal jeg prioritere?

Derfor vil alle nye studerende igen i år få tildelt en mentor. Lige som sidste år har mentorer både en storesøster-agtig funktion, og et fagligt ansvar for de nye studerendes studiegrupper. Formålet er, at alle nye studerende som minimum kender en ældre studerende og en mindre gruppe af medstuderende rigtig godt. Så godt at de tør stille alle de dumme spørgsmål og på en uformel måde kan lære den helt særlige disciplin det er at være matematikstuderende. Derudover vil der være særligt fokus på at udvikle de studerendes gruppearbejde, hvilket har vist sig at være svært at lære, men vigtigt at mestre.

Helt konkret

I første regnetime i MatIntro dannes de studerendes studiegrupper. Studiegrupperne fordeles derefter ud på 3 forskellige mentorer, så hver mentor har ansvar for ca. 10 studerende eller ca. 3 studiegrupper.

Som mentor forventes du at:

  • Deltage i uddannelsesdagene: fredag den 8. juni, kl. 12 - 17, og onsdag den 22. august, kl. 9 - 16.
  • Mødes løbende med dine studerende i deres studiegrupper. Her skal du facilitere deres arbejde med afleveringer og deres diskussioner af svære begreber. Derudover skal du løbende tage mere studietekniske og trivselsmæssige emner op til diskussion. I blok 1 mødes I én time om ugen, i blok 2 og 3 bliver det løbende mindre og i blok 4 afsluttes møderne helt.
  • Samarbejde med en fastansat VIP om 4 møder mellem dit mentorhold og ham/hende.
  • Deltage i koordineringsmøder med de andre mentorer, studievejledningen og studiestartskoordinatoren.
  • Have personlig kontakt med de 10 studerende på dit hold, så de altid føler de har én at ”gå til”.

Som tak for indsatsen udbetales et honorar på 4000 kr.

Meld dig!

Send en motiveret ansøgning (maks 1 A4-side) til freja@math.ku.dk senest mandag den 21. maj. I ansøgningen kan du med fordel inkludere navn, studie, optagelsesår, et billede af dig selv, KU-id, tidligere erfaringer, samt refleksioner omkring hvorfor du som person ville egne dig godt til rollen.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer er du altid velkommen til at skrive til freja@math.ku.dk, komme forbi på kontoret 04.1.06 eller møde op til infomødet tirsdag den 8. maj i Aud 10 i frokostpausen.