12. maj 2024

Mentorer til de nye studerende

Søges

Studerende søges til at være mentorer for de kommende, nye studerende. Mentorerne skal understøtte de studerendes uformelle, faglige integration på første studieår, 

Bliv mentor

Mentorordningen på MATH har til formål, at alle nye studerende som minimum kender en ældre studerende og en mindre gruppe af medstuderende.

Mentorerne skal understøtte de studerendes uformelle, faglige integration på første studieår, ved at knytte dem primært til en ældre studerende og sekundært til en underviser.

Mentorerne skal give de nye studerende mulighed for at stille spørgsmål og få faglig sparring i et mindre uformelt forum. De nye studerende skal støttes i at danne faglige og sociale fællesskaber med andre fra deres egen årgang.

Helt konkret

Mentorerne skal være med til at sammensætte studiegrupper for den nye årgang. Som mentor forventes du at have personlig kontakt med dit hold, så de har en, de kan gå til.

Du skal deltage i et fællesmøde fredag d. 7. juni kl. 12-14, og i et fællesmøde i begyndelsen af hver blok.

Du skal mødes løbende med dine mentees: En gang om ugen i én time i blok 1. I blok 2 og 3 bliver det løbende mindre og i blok 4 afsluttes møderne helt.

Du skal planlægge et VIP/mentormøde, enten for dit mentorhold eller i samarbejde med andre mentorer, ét for alle nye 1. års studerende på din uddannelse. Og du skal afvikle fire By Night arrangementer

Som tak for indsatsen udbetales et honorar på 4.000 kr.

Meld dig!

Send en motiveret ansøgning (maks 1 A4-side) til Shabnam på studiestart@math.ku.dk senest fredag d. 24. maj. I ansøgningen kan du med fordel inkludere navn, optagelsesår, et billede af dig selv, KU-id, studiekortnummer, tidligere erfaringer, samt refleksioner omkring, hvorfor du som person ville egne dig godt til rollen.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til studiestart@math.ku.dk.