MATH søger instruktorer – Københavns Universitet

30. april 2018

MATH søger instruktorer

Institut for Matematiske Fag søger instruktorer på kurser, som udbydes på bacheloruddannelsen og på kandidatuddannelsen i de matematiske fag i perioden 3. september 2018 – 25. januar 2019, blok 1 og 2.

Ansættelsen er tidsbegrænset for en treårig periode fra d. 01-09-2018 til og med d. 31-08-2021, men ophører uden yderligere varsel ved ophør af din indskrivning som studerende.

Arbejdsopgaver
Instruktorernes opgaver varierer fra kursus til kursus, men omfatter normalt:
1. Forberedelse og afholdelse af ugentlige øvelser
2. Ugentlige instruktormøder
3. Rettelse af opgaver

Kvalifikationer
Stillingerne kan søges af studerende ved Institut for Matematiske Fag og Økonomisk Institut, der har gennemført en af bacheloruddannelsernes 1. år eller har tilsvarende niveau.

Læs mere - om hvilke kurser, der søges instruktorer til mv. - og søg online inden 1. juni 2018.