19. april 2022

Instruktorater på Institut for Matematiske Fag, blok 1 og 2 / E2022

Instruktorater

Institut for Matematiske Fag søger instruktorer på kurser, som udbydes på bacheloruddannelsen og på kandidatuddannelsen i de matematiske fag i perioden 5. september 2022 – 27. januar 2023, blok 1 og 2.

Ansættelsen er tidsubegrænset fra d. 15-08-2022, men ophører uden yderligere varsel ved ophør af din indskrivning som studerende. De ledige instruktorater er på følgende kurser: 

Blok 1:  

 • Introduktion til de matematiske fag (A)/Introduktion til matematik i naturvidenskab (C) (øvelser + Maple) (MatIntroMat/MatIntroNat)
 • Diskrete matematiske metoder (DisMat)
 • Advanced Probability Theory 1/Stochastic Processes 2 (VidSand1/Stok2)
 • Introduktion til numerisk analyse (NumIntro)
 • Makroøkonomi 2 - Det lange sigt (MakØk2)
 • Statistik for biokemikere (StatBK)
 • Matematik og databehandling (MatDat)
 • Operations Research 2: Advanced Operations Research (OR2)
 • Statistisk dataanalyse 1 (StatDat1)
 • Econometrics 2: Statistical Analysis of Econometric Time Series (StatØ2)
 • Stokastiske processer i skadesforsikring (SkadeStok)
 • Regression (Reg)
 • Algebra 1 (Alg1)
 • Matematisk Analyse (MatAn)
 • Lebesgueintegralet og målteori (LIM) (kurset ligner det gamle Analyse 2-kursus)
 • samt *Studiecafé 

Blok 1-2: 

 • Introduktion til lineær algebra og analyse (LinALys)

Blok 2:

 • Lineær algebra i de matematiske fag (LinAlgMat)
 • Introduktion til matematik for de kemiske fag (øvelser + maple) (MatIntroKem)
 • Introduktion til økonomi (ØkIntro)
 • Sandsynlighedsregning og Statistik (SS)
 • Continuous Time Finance (FinKont)
 • Advanced Probability Theory 2/Stochastic Processes 3 (VidSand2/Stok3)
 • Kompleks funktionsteori (KomAn)
 • Sandsynlighedsteori (Sand) (kurset ligner det gamle Mål- og integralteorikursus)
 • Matematik/Statistik for Biologer (MatStatBio)
 • Statistiske Metoder (StatMet) (kurset ligner det gamle Matematisk Statistik kursus)
 • Basic Non-Life Insurance Mathematics (Skade1)
 • samt *Studiecafé 

*Studiecafé: 

MATH Studiecafé. Den vil i princippet dække alle kurser, men hovedvægten vil være på førsteårskurserne. Der vil blive udarbejdet et vagtskema blandt de tilknyttede hjælpelærere. Angiv på din ansøgning om du er interesseret i at indgå i dette vagtskema. 


​Kursusbeskrivelser for de enkelte kurser er offentliggjort på https://kurser.ku.dk/ 

Antallet af instruktorater afhænger af antallet af tilmeldte studerende til kurserne.  


Arbejdsopgaver 

Instruktorernes opgaver varierer fra kursus til kursus, men omfatter normalt: 

1. Forberedelse og afholdelse af ugentlige øvelser  

2. Ugentlige instruktormøder 

3. Rettelse af opgaver 

Kvalifikationer 

Stillingerne kan søges af studerende ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og Økonomisk Institut, der har gennemført en af bacheloruddannelsernes 1 år eller har tilsvarende niveau. 

Løn og ansættelsesforhold  

Ansættelsen er omfattet af overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund. Læs Cirkulærer for overenskomst af Studenterundervisere ved universiteter mv.

​Lønnen udgør kr. 229,03 pr. time. (April 2022-niveau)

Det er et krav for ansættelse, at man er indskrevet som studerende på en videregående uddannelse.

Ansøgning: 

Send ansøgning bilagt karakterudskrift og kursusbevis fra Instruktorworkshop, elektronisk via nedenstående i link, så den er universitetet i hænde senest den 15. maj 2022. 

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 

Yderligere oplysninger om stillingerne 

Vi afholder et generelt informationsmøde om at være instruktor i starten af maj. Den endelige dato bliver annonceret på infoskærmene, så hold øje.

Desuden kan yderligere oplysninger fås ved henvendelse til den kursusansvarlige underviser.  

Det fremgår af kursusbeskrivelsen på https://kurser.ku.dk/ hvem der er kursusansvarlig underviser. Spørgsmål om ansættelsen kan sendes til instruktor@math.ku.dk.

>> SØG STILLINGEN <<

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.


Info

Ansøgningsfrist: 15-05-2022
Ansættelsesdato: 15-08-2022
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Institut for Matematiske Fag