5. maj 2021

Instruktorater blok 1+2, 2021/2022

Instrukturater

Institut for Matematiske Fag søger instruktorer til kurser, som udbydes på bacheloruddannelsen og på kandidatuddannelsen i de matematiske fag i perioden 6. september 2021 – 28. januar 2022, blok 1 og 2. 

Ansættelsen er tidsubegrænset fra d. 15. august  2021, men ophører uden yderligere varsel ved ophør af din indskrivning som studerende. 
 
De ledige instruktorater er på følgende kurser: 

Blok 1:  
•    Introduktion til de matematiske fag (A)/Introduktion til matematik i naturvidenskab (C) (øvelser + Maple) (MatIntroMat/MatIntroNat) 
•    Diskrete matematiske metoder (DisMat)
•    Advanced Probability Theory 1/Stochastic Processes 2 (VidSand1/Stok2) 
•    Introduktion til numerisk analyse (NumIntro)
•    Makroøkonomi 2 - Det lange sigt (MakØk2)
•    Statistik for biokemikere (StatBK)
•    Matematik og databehandling (MatDat)
•    Statistisk dataanalyse 1 (StatDat1)
•    Statistisk dataanalyse 2 (StatDat2)
•    Econometrics 2: Statistical Analysis of Econometric Time Series (StatØ2)
•    Stokastiske processer i skadesforsikring (SkadeStok)
•    Algebra 1 (Alg1)
•    Matematisk Analyse (MatAn)
•    Operationsanalyse 1 (OR1)
•    Lebesgueintegralet og målteori (LIM) (kurset ligner det gamle Analyse 2-kursus)
•    samt *Studiecafé 

mellemuge: LaTeX

Blok 1-2: Introduktion til lineær algebra og analyse (LinALys)

Blok 2:
•    Lineær algebra i de matematiske fag (LinAlgMat)
•    Introduktion til matematik for de kemiske fag (øvelser + maple) (MatIntroKem) 
•    Introduktion til økonomi (ØkIntro)
•    Sandsynlighedsregning og Statistik (SS)
•    Stokastiske processer (Stok)
•    Makroøkonomi 1: Det korte sigt (MakØk1)
•    Microeconomics 2: Market Imperfections (MikØk2)
•    Continuous Time Finance (FinKont)
•    Advanced Probability Theory 2/Stochastic Processes 3 (VidSand2/Stok3)
•    Operations Research  2: Advanced Operations Research (OR2)
•    Experimental Mathematics (XM) / Introduction to experimental mathematics (IXM) 
•    Kompleks funktionsteori (KomAn)
•    Sandsynlighedsteori (Sand) (kurset ligner det gamle Mål- og integralteorikursus)
•    Matematik/Statistik for Biologer (MatStatBio) 
•    Basic Non-Life Insurance Mathematics (Skade1)
•    samt *Studiecafé 

*Studiecafé: 
MATH Studiecafé. Den vil i princippet dække alle kurser, men hovedvægten vil være på førsteårskurserne.  
Der vil blive udarbejdet et vagtskema blandt de tilknyttede hjælpelærere. 
Angiv på din ansøgning om du er interesseret i at indgå i dette vagtskema. 

Kursusbeskrivelser for de enkelte kurser er offentliggjort på https://kurser.ku.dk/ 

Antallet af instruktorater afhænger af antallet af tilmeldte studerende til kurserne.  

Arbejdsopgaver 
Instruktorernes opgaver varierer fra kursus til kursus, men omfatter normalt: 
1. Forberedelse og afholdelse af ugentlige øvelser  
2. Ugentlige instruktormøder 
3. Rettelse af opgaver 

Kvalifikationer 
Stillingerne kan søges af studerende ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og Økonomisk Institut, der har bestået 2 år af en af bacheloruddannelserne. Øvrige studerende kan ansættes, såfremt de bedømmes fagligt kvalificerede til stillingerne. Det er et krav at være indskrevet studerende på en videregående uddannelse.  

Løn og ansættelsesforhold  
Ansættelsen er omfattet af overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund.  

Lønnen udgør kr. 222,59 pr. time (Februar 2021-niveau). 

Ansøgning: 
Send ansøgning bilagt karakterudskrift, bevis for indskrivning på en videregående uddannelse samt evt. kursusbevis fra Instruktorworkshop, så den er universitetet i hænde senest den 16. maj 2021. Benyt linket herunder.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 

Yderligere oplysninger om stillingerne 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til den kursusansvarlige underviser.  
Det fremgår af kursusbeskrivelsen på https://kurser.ku.dk/ hvem der er kursusansvarlig underviser. 
 

> SØG STILLINGEN <


Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet udbyder natur- og biovidenskabelige uddannelser. Forskningen og uddannelsesaktiviteterne er organiseret i et antal institutter samt studienævn og ph.d.-udvalg. Der er 4.500 ansatte, 1.000 ph.d.-studerende og 9.500 studerende. Fakultetets årlige budget er på godt 3 mia. kr. Læs mere på https://science.ku.dk/

Info

Ansøgningsfrist: 16-05-2021
Ansættelsesdato: 15-08-2021
Afdeling/Sted: Department of Mathematical Sciences