1. maj 2022

Eksterne lektorer i matematik søges

Eksterne lektorer

Ved Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet, er en række stillinger åbne som ekstern lektor pr. 15. august 2022 eller snarest muligt.

MATH-bygningen

Vi søger undervisere til kurset Introduktion til de matematiske fag (MatIntroMat) som er en del af det indledende obligatoriske program på matematikuddannelserne. Stillingen indebærer varetagelse af klasseundervisning i differential- og integralregning i en og flere variable (kalkulus), se kursushjemmesiden https://kurser.ku.dk/course/nmab10001u/2022-2023. Kurset ligger i Blok 1 (september-primo november) med en forventet arbejdsbyrde på cirka 148 timer.

Vi søger undervisere til kurset Lineær algebra i de matematiske fag (LinAlgMat) som er en del af det indledende obligatoriske program på matematikuddannelserne. Stillingen indebærer varetagelse af klasseundervisningen i grundlæggende lineær algebra, se kursushjemmesiden https://kurser.ku.dk/course/nmab10006u/2022-2023. Kurset ligger i Blok 2 (november-januar) med en forventet arbejdsbyrde på cirka 144 timer.

Vi søger undervisere til kurset Regnskab og Jura (Regn&Jura2), som er en del af det obligatoriske program på bacheloren i forsikringsmatematik. Stillingen indebærer varetagelse af undervisningen i forsikringsregnskab, se kursushjemmesiden https://kurser.ku.dk/course/nmaa05077u/2022-2023. Kurset ligger i blok 3 (februar-marts) med en forventet arbejdsbyrde på ca. 70 timer.

Kvalifikationer
Kvalifikationskravet er kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau opnået gennem ansættelse inden for fagets område. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Ved vurderingen af ansøgeren lægges der bl.a. vægt på evne til at undervise og formidle.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelsen sker i henhold til reglerne i Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser (Uddannelsesministeriet) af 23. maj 2012 indgået mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation samt bestemmelserne for ekstern lektor-stillingen, som den er beskrevet i Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter af 18. september 2015.

Ansættelsen er tidsubegrænset.

Det samlede antal arbejdstimer fastlægges forud for hvert semesters påbegyndelse.

Timelønnen pr. arbejdstime udgør kr. 280,14 (niveau 1. april 2022) for eksterne lektorer.

Kontaktoplysninger
Spørgsmål til stillingerne kan rettes til professor Tinne Hoff Kjeldsen, Institut for Matematiske Fag, Universitetsparken 5, 2100 København Ø, tlf. Telefon: +45 35 33 51 61, mail: thk@math.ku.dk

Ansøgning mv.
Ansøgning, cv og kandidatbevis skal sendes via KUs jobportal (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget), så den er universitetet i hænde senest den 22. maj 2022.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på https://www.science.ku.dk/.

 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 22-05-2022
Ansættelsesdato: 15-08-2022
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Department of Mathematical Sciences