3. april 2013

Tre tiltrædelses-forelæsninger

De tre professorer

Institut for Matematiske Fag har udnævnt Jesper Andreasen (Danske Bank), Søren Jarner (ATP) og Thomas Møller (PFA Pension) til adjungerede professorer. De tre afholdt tiltrædelsesforelæsninger fredag den 5. april 2013.

Professor Jesper Andreasens tiltrædelsesforelæsning

Professor Jesper Andreasens tiltrædelsesforelæsning

Jesper Andreasen

Jesper Andreasen udnævnes til adjungeret professor i finansiering. Jesper er Head of Quantitative Research Department i Danske Markets (Danske Bank). Han har tidligere arbejdet for bl.a. Bank of America, Nordea Markets og Bear Stearns, London.

Danske Bank og Jesper Andreasen er aktive inden for erhvervs-phd-ordningen med et forløb i gang. Desuden er Danske Bank en af industripartnerne i HIPERFIT, der er et seks-årigt datalogi-finansmatematik projekt ledet fra Datalogisk Institut KU med deltagelse fra MATHs Forskergruppe i Forsikring og Økonomi.

Jesper har undervist flere kursusforløb, som er populære blandt både instituttets egne MatØk studerende og eksterne deltagere. Jesper er kandidat (matematik-økonomi) fra Aarhus Universitet, hvor han også tog sin ph.d.- grad. Jesper har som aktiv erhvervsforsker publiceret adskillige artikler i internationale tidsskrifter.

Søren Fiig Jarner

Søren Fiig Jarner udnævnes til adjungeret professor i forsikringsmatematik og statistik. Søren er Chief Scientific Officer i ATP, som er en af instituttets vigtigste erhvervspartnere.

ATP aftager en lang række kandidater især i de anvendte fag og har været meget aktive i forhold til erhvervs-phd-ordningen. I løbet af adskillige erhvervs-phd-forløb har Søren sammen med de studerende tilrettelagt og undervist valgfri kurser i forsikringsmatematik.

Søren er aktiv som censor på kurser og specialer i både statistik og forsikringsmatematik.

Søren er kandidat i statistik her fra instituttet, og tog sin ph.d. på Lancaster University, hvor han efterfølgende blev lektor i statistik. I 2002 vendte han tilbage til Danmark og en karriere i ATP. Søren har som aktiv erhvervsforsker publiceret adskillige artikler i internationale tidsskrifter.

Thomas Møller

Thomas Møller udnævnes til adjungeret professor i forsikringsmatematik. Thomas er Chef for 'Aktuariatet - Innovation' i PFA Pension.

PFA Pension og Thomas Møller er aktive inden for erhvervs-phd-ordningen med et forløb i gang. Thomas har de sidste 10 år bidraget stærkt til studiet i forsikringsmatematik, både som specialevejleder (har aktivt medvejledt 12 specialer) og som censor på kurser og specialer. Han har tilrettelagt og undervist valgfri kurser i forsikringsmatematik sammen med phd-studerende.

Thomas har sin kandidatgrad i forsikringsmatematik og sin ph.d.-grad her fra instituttet. Thomas har som aktiv erhvervsforsker publiceret adskillige artikler i internationale tidsskrifter.

Tre nyudnævtne adjungerede professorer

Tre nyudnævtne adjungerede professorer: Jesper Andreasen, Thomas Møller og Søren Jarner.

Tiltrædelsesforelæsningerne

  • Jesper Andreasen: Option Anatomy 
  • Søren Jarner: Design af kollektive pensionsordninger
  • Thomas Møller: Markedskonsistente livsforsikringshensættelser: Teori, praksis og aktuelle udfordringer.