28. januar 2013

Professor Susanne Ditlevsen får 28 millioner til stor tværfaglig satsning

Tværfaglighed

Professor i statistik Susanne Ditlevsen fra Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet har med en 28 millioner stor bevilling fra KU’s 2016-pulje fået en unik mulighed for at skabe et tværfagligt forskningsmiljø i samarbejde med andre topforskere fra Københavns Universitet.

Susanne Ditlevsen

Bevillingen er givet til projektet ”Dynamiske systemer: matematisk modellering og statistiske metoder i social-, sundheds- og naturvidenskab”. Formålet er at udvikle matematiske modeller og statistiske metoder til at beskrive og forstå komplekse dynamiske systemer inden for de nævnte områder. Projektet er unikt i sin store tværfaglighed, der inkluderer syv forskningsgrupper fra SCIENCE, SUND og SAMF. På figuren herunder ses, hvordan projektet både videreudvikler allerede eksisterende forskningssamarbejder og skaber nye samarbejder mellem forskningsmiljøer med tværfaglige synergier til følge.

Figur 1

Figur over nye og eksisterende samarbejder i projektet.

En af de helt store udfordringer i videnskaben i dag er den store ubalance mellem de teknologiske fremskridt, der gør det muligt at indsamle hidtil uset enorme mængder data, og en manglende teoretisk forståelse af de underliggende mekanismer. Her er matematikken og statistikken ideelle til at bygge bro mellem empiriske observationer og teoretiske forklaringer.

Projektet vil integrere metodeudvikling og empiri ved at sætte matematikere og statistikere sammen med topforskere indenfor økonometri, fysiologi, neurovidenskab, psykologi og bioinformatik specielt med henblik på at finde simple strukturer i de meget komplekse data der måles i dag. Ved at udvikle de matematiske og statistiske modeller vil det være muligt i højere grad at identificere faktorer af væsentlig betydning for systemets udvikling og deres indbyrdes forstærkende og dæmpende effekter. Ofte opererer de observerede systemer langt fra ligevægtstilstande, og ikke-lineariteter og tilfældige effekter gør at systemerne kan opføre sig anderledes end hvad vi intuitivt forventer. De er derfor stort set umulige at forstå uden matematiske modeller.

Figur 2

I vurderingen af Susanne Ditlevsens projekt fremhæver en reviewer, at ” The statistical and mathematical competence is unique and surprisingly absolutely adequate to the ambitious goals of the project”. Mens en anden reviewer bemærker projektets potentiale til at lave fundamentale og substantielle bidrag til opfyldelse af KU’s Strategi 2016.

Selv siger Susanne Ditlevsen, at hun glæder sig meget til det tværfaglige samarbejde, hvor ”en dybdegående ekspertise hos forskere inden for specifikke forskningsområder kombineres med vores matematiske og statistiske indsigt og intuition”. Og hun er overbevist om at mødet mellem forskere fra forskellige discipliner vil ”tvinge os til at tænke på nye måder, hvor vi i fælleskab kan opnå uventede resultater og udvikle nye metoder”.

Susanne Ditlevsen

Susanne Ditlevsen er uddannet cand.scient både i matematik fra La Universidad Nacional de Educación a Distancia i Spanien og i statistik fra Københavns Universitet. Hun blev ph.d. i biostatistik i 2005 og var efterfølgende ansat på Biostatistisk Afdeling inden hun i 2007 blev ansat på Institut for Matematiske Fag. Hun har i de sidste tre år været forskningsgruppeleder (nu: sektionsleder) for instituttets store og stærke forskningsgruppe i statistik og sandsynlighedsteori. En karriere og en person, der af en reviewer kort opsummeres til: ”a young brilliant recently appointed professor”, som forventes at blive en fremragende leder for projektet.

Vi ønsker Susanne tillykke og alt mulig held og lykke med projektet.

Emner