30. juli 2016

Flere vælger matematiske fag

Optag 2016

Matematikstudiet har fået 37 procent flere ansøgere i år. Det er den største stigning blandt bacheloruddannelserne på det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Forsikringsmatematik har 33 procent flere ansøgere, Matematik-økonomi 4 procent.

At Matematik-økonomi ikke har samme stigning som de to andre matematiske uddannelser betyder ikke, at det er så blevet nemt at få en studieplads der. Der var 308 ansøgere (83 med faget som 1. prioritet), der konkurrerede om 63 pladser!

På Forsikringsmatematik var der 239 ansøgere (105 med faget som 1. prioritet) om 53 pladser. På Matematik blev 146 optaget, men der var 501 ansøgere, heraf 164, der havde uddannelsen som 1. prioritet.

Erik Kjær Pedersen”Det glæder mig at se, at så mange dygtige unge mennesker interesserer sig for så svære uddannelser”, siger Erik Kjær Pedersen, der er afgående institutleder. ”Der er bud efter færdiguddannede matematikere, både i erhvervslivet og som undervisere i gymnasiet. Det budskab har vi forsøgt at få frem blandt ansøgerne, og det ser ud at være lykkedes”.

De mange ansøgere betyder, at der stilles større krav til ansøgernes karaktergennemsnit. Årets adgangskvotienter ser således ud:

2016 2015
Forsikringsmatematik 10,8 10,6
Matematik 7,1 Alle blev optaget
Matematik-økonomi 8,6 8,8


De høje adgangskrav er man ikke kede af på Institut for Matematiske Fag: ”De kommende studerende er tydeligvis velfunderede rent fagligt. De vil forhåbentlig have gode chancer for at få succes med deres studier her”, siger Erik Kjær Pedersen.

Også de matematiske kandidatuddannelser melder om en markant vækst i år. De foreløbige optagelsestal siger, at ca. 160 studerende starter på kandidatuddannelsen i enten Matematik, Forsikringsmatematik, Matematik-økonomi eller Statistik. Sidste år var antallet 113.

”Her på falderebet, er det en glæde at få så gode nyheder”, siger Erik Kjær Pedersen, der fra 1. august kan kalde sig professor emeritus, mens Michael Sørensen afløser ham som institutleder.

Institut for Matematiske Fag


Læs mere:
Se KU's statistik for optag og ansøgninger

Antal optagne, august 2916: Kvinder Mænd I alt
Forsikringsmatematik 21 32 53
Matematik 51 95 146
Matematik-økonomi 27 36 63